فراخوان سازمان جهانی GS1 برای تشکیل گروه‌کاری استانداردسازی ردیابی

سازمان جهانی GS1  در وب‌سایت رسمی خود برای همفکری در ایجاد و انتشار نسخه آتی استاندارد ردیابی، فراخوان عمومی داد. بر اساس این فراخوان، کلیه نهادها، SPها و متخصصان علاقه‌مند و مجرب در حوزه ردیابی، می‌توانند در کارگروه مشترک تدوین نسخه آتی استاندارد ردیابی GS1 مشارکت کرده و نظرات خود را ارائه نمایند.

Traceability

هدف از تشکیل این کارگروه، اهمیت بسیار زیاد همسوسازی استاندارد ردیابی GS1 با اهداف فعالان پیشرو در این حوزه، انطباق این استاندارد با نیازهای واقعی بازار و همچنین اطمینان از کاربرد حداکثری و دقیق امکانات تکنولوژیکی، دانش علمی و تجربیات عملی بیان شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و آگاهی از روش‌های مشارکت در این کارگروه، فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید.

فراخوان مشارکت