انقلاب صنعتی چهارم ؛ اینترنت اشیا برای مصرف کنندگان

انقلاب صنعتی چهارم ؛ اینترنت اشیا برای مصرف کنندگان. در این مقاله قصد داریم در مورد نقش محوری IoT  در تعاملات زندگی روزمره مصرف کنندگان و ارتباط آن با GS1 با شما صحبت کنیم. مصرف‌کنندگان چه در دنیای فیزیکی و چ...
۱ ۲ ۳ ۵۴