معرفی IOT

IOT موجب تحول سيستم‌ها، تجهيزات، تكنولوژی و نرم‌افزار‌ها در صنايع مختلف در سراسر جهان شده است و انتظارات زير ايجاد شده است:

  • كسب‌وكارها و مشتريان اين انتظار را دارند كه تمامی اشياء به يكديگر متصل باشند.
  • قابليت‌ها افزايش پيدا كرده و هزينه مربوط به ميكرو كنترل‌ها و تكنولوژی‌های ارتباطی كاهش يابد.
  • ايجاد پلتفرم‌های جمع‌آوری، پردازش و به‌اشتراك‌گذاری اطلاعات مبتنی بر Cloud

GS1، زبان مشترك اتصال دهنده دنيای فيزيكی و ديجيتالی

 شناسايی منحصر‌به‌فرد اشياء، اموال، مكان‌ها و غيره و همچنين ثبت خودكار داده‌ها از طريق باركد‌ها و تگ‌های RFID GS1 پشتيبانی می شود. از طرف ديگر استاندارد‌های تبادل اطلاعات GS1 قابليت تعامل، ايجاد اطلاعات شفاف و قابل اعتماد كه زير ساخت اساسی اينترنت اشيا است، می تواند استفاده شود.

بنابراين می توان گفت كه GS1 زيرساخت قابل اعتمادی برای استفاده تكنولوژی های مختلف بر اساس استاندارد‌های آن است و اين موضوع برای آينده IoT برای به منظور ارزيابی ريسك و محافظت از داده‌ها بسيار پر اهميت است.

لازم به ذكر است كه استاندارد‌های GS1 كاملا با استاندارد ISO 29161 برای شناسايی منحصربه‌فرد  اشياء منطبق است.