معرفی IOT

IOT موجب تحول سیستم‌ها، تجهیزات، تکنولوژی و نرم‌افزار‌ها در صنایع مختلف در سراسر جهان شده است و انتظارات زیر ایجاد شده است:

  • کسب‌وکارها و مشتریان این انتظار را دارند که تمامی اشیاء به یکدیگر متصل باشند.
  • قابلیت‌ها افزایش پیدا کرده و هزینه مربوط به میکرو کنترل‌ها و تکنولوژی‌های ارتباطی کاهش یابد.
  • ایجاد پلتفرم‌های جمع‌آوری، پردازش و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مبتنی بر Cloud

GS1، زبان مشترک اتصال دهنده دنیای فیزیکی و دیجیتالی

 شناسایی منحصر‌به‌فرد اشیاء، اموال، مکان‌ها و غیره و همچنین ثبت خودکار داده‌ها از طریق بارکد‌ها و تگ‌های RFID GS1 پشتیبانی می شود. از طرف دیگر استاندارد‌های تبادل اطلاعات GS1 قابلیت تعامل، ایجاد اطلاعات شفاف و قابل اعتماد که زیر ساخت اساسی اینترنت اشیا است، می تواند استفاده شود.

بنابراین می توان گفت که GS1 زیرساخت قابل اعتمادی برای استفاده تکنولوژی های مختلف بر اساس استاندارد‌های آن است و این موضوع برای آینده IoT برای به منظور ارزیابی ریسک و محافظت از داده‌ها بسیار پر اهمیت است.

لازم به ذکر است که استاندارد‌های GS1 کاملا با استاندارد ISO 29161 برای شناسایی منحصربه‌فرد  اشیاء منطبق است.