0

دستورالعمل کدگذاری تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق ابلاغ شد

با توجه به گزارش معاون هماهنگی توزیع نیروی برق ایران (توانیر) دستورالعمل کدگذاری تجهیزات شبکه های توزیع نیروی برق به منظـور  ردیابی و احراز اصالت تجهیزات مورد استفاده در شبکه توزیع با حضور نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق و نمایندگان مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران

 

 

مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است، جهت اجرا در مرحله اول بر روی تعدادی از تجهیزات منتخب شبکه توزیع شامل ترانسفورماتورهای قدرت، انواع کنتور، انواع پایه‌های بتنی، کامپوزیت و چدنی، مقره، کات اوت، برقگیر، انواع چراغ روشنایی معابر و المپ ارسال میشود. 

متن دستورالعمل در سامانه تایید اصالت کالا GS1 ایران قابل مشاهده است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.