جلسه هم اندیشی تامین کنندگان در حوزه نرم افزار و سخت افزار با هدف تعامل بیشتر

جلسه هم اندیشی تامین کنندگان در حوزه نرم افزار و سخت افزار با هدف تعامل بیشتر فی مابین تامین کنندگان، ارتقا همکاری با مرکز، ایجاد و بهره برداری از تجربیات و خلاقیت و تعامل با سایر تامین کنندگان موجود در Spfinder GS1، از تاریخ ۹ دی ماه ۹۶، هر هفته در مرکز برگزار می گردد. با توجه به تمایل شرکت کنندگان، این نشست  تا رسیدن به اهداف نهایی ادامه می یابد. لازم به ذکر است این اولین نشست هم اندیشی شرکت های رقیب نرم افزار و سخت افزاری در کشور است که به منظور استفاده از تجربیات فی مابین و اشاعه فرهنگ همکاری تیمی برگزار شده است.