جلسه وبینار با حضور ۲۷ نماینده SP مرکز

جلسه مجازی مرکز با حضور ۲۷ نماینده SP، مورخ ۹۶/۰۸/۱۳ ساعت ۱۰-۱۲ در سالن مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، با هدف مشخص سازی فرآیند کار در حوزه SPها برگزار شد. در این جلسه جناب مهندس عمرانی، مدیر عامل مرکز در خ...

برگزاری نشست جهت جذبSPها در تبریز

مورخ ۹۶/۰۵/۲۹ و ۳۰ مرداد ماه، نشستی با حضور شرکت های پارک و فن آوری استان تبریز در همان شهرستان برگزار شد. هدف از این نشست آشنایی بیشتر با مفهوم و راهکارهای GS1، ایجاد نیاز در استفاده از این مفهوم، ارائه سطوح...