همایش تعامل بیشتر نمایندگان با SPها

اولین همایش برای تعامل بیشتر و معرفی خدمات نمایندگان و SPها به پیشنهاد مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس عمرانی ،در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۰، در سالن همایش مرکز ملی و شماره گذاری کالا و خدمات برگزار شد. هدف ازشرکت در این همایش تعامل دوسویه بین نمایندگان و SPها بود. در این همایش هریک از شرکت کنندگان به تشریح لیستی از خدمات خود پرداختند. این همایش به درخواست نمایندگان مرکز برگزار شد. لازم به توضیح است که SPها در همایش صادرات به عراق و ایجاد هاب تجاری نیز حضور فعال داشتند.