مراحل دریافت کد GTIN

  • گرفتن یک پیش‌شماره شرکتی GS1
  • اختصاص دادن شماره به هر نوع از کالاها
  • انتخاب روش چاپ
  • تعیین محیط اسکن و خواندن بارکدها
  • انتخاب نوع بارکد
  • تعیین اندازه بارکد و پیش‌بینی محل آن در طرح بسته‌بندی
  • تعیین قالب و فرمت شماره‌های زیر بارکد
  • تعیین رنگ مناسب برای میله‌ها و زمینه بارکد
  • تعیین محل قرار گرفتن بارکد بر روی بسته‌بندی کالا
  • کنترل مستمر بارکدها و نظارت بر حفظ کیفیت چاپ آن‌ها