حضور هیئت مدیره انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران در مرکز

جلسه‌ی هیئت مدیره‌ی انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران در محل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران با حضور دکتر مفتح رئیس هیئت مدیره انجمن و رئیس هیئت مدیره شرکت بصیر، دکتر معمارنژاد نایب رئیس هیئت مدیره انجمن و معاون بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر فلاح عضو هیئت مدیره انجمن و مهندس پاریاب دبیرکل انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران و مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران برگزار شد.

در این جلسه، مهندس پاریاب مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران ضمن تشکر از هیئت مدیره انجمن برای تشکیل این جلسه، به بیان مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های انجمن پرداخت؛ همچنین ایشان ضمن بیان پتانسیل‌های انجمن در همکاری با مرکز، به تبیین برنامه‌های مرکز برای برگزاری رخداد بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS1 در کسب‌وکار الکترونیکی در اردیبهشت‌ماه 1398 پرداخت و محورها و برنامه‌های تدوین شده برای برگزاری این رخداد را برشمرد.

همچنین در راستای سیاست‌های کشور برای حرکت هر چه بیشتر به سوی دولت الکترونیکی، سه طرح مرکز در حوزه‌ی «مالیات»، «گمرک» و «مدیریت اطلاعات اموال دولت» ارائه گردید و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

در این جلسه، دکتر معمارنژاد معاون بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن استقبال از طرح‌های مرکز، به بیان نقطه‌نظرات خود به منظور بهره‌گیری از پتانسیل‌های مرکز پرداختند.

همچنین دکتر محمدصادق مفتح نیز ضمن استقبال از برگزاری رخداد بین‌المللی سال آینده، نقطه نظرهایی را برای برگزاری هر چه بهتر این رخداد بین‌المللی بیان نمودند.