جلسه دیدار با رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی جناب آقای دکتر رضوی

جلسه­ای به منظور توضیح و تشریح نحوه تعامل با SPها و فرآیند عملیاتی این کار در مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی با هدف آشنایی بیشتر با برخی از SPها و شناخت توانمندی آن­ها با حضور رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی جناب آقای دکتر رضوی، مدیریت محترم عامل مرکز جناب آقای مهندس عمرانی ، اعضای محترم هیات مدیره مرکز و تعدادی از SPهای مرکز برگزار شد.  این گزارش در سه بخش توضیح داده شده است، که خلاصه ای از آن در این گزارش ارائه می شود . در بخش اول، گزارشی در مورد پژوهش و توسعه SPها ارائه و در بخش دوم در خصوص توانمندی های SPها صحبت هایی توسط مدیریت محترم مرکز مطالعات جناب آقای دکتر رضوی، ارائه شد و SPها تاریخچه فعالیت خود را به صورت اجمالی تشریح کردند.،در بخش سوم ایشان با اشاره بر نیاز مرکز و سازمان در شکل­گیری هر چه سریعتر SPها بصورت عملیاتی عنوان کردند که نیاز مرکز ملی و شماره گذاری کالا و خدمات در برونسپاری طرح­ها و خدماتی است که سایر شرکت­ها توان و پتانسیل اجرایی آن را دارا هستند. ایشان با اشاره به نقش اساسی GS1، توجه به کاربردی بودن و نیاز  طرح SPها بصورت برونسپاری خدمات و ارائه راهکارهای GS1 را عنوان کردند. در ادامه ایشان گفتند: با توجه به حساسیت اقتصاد مقاومتی و اجرای این کار و مباحث مهم در خصوص صادرات که بسیار مورد توجه کشورر قرار گرفته است، نیاز به استانداردها و راهکارهای GS1 بسیار حیاتی و مهم می باشد و کلیه SPها را به همکاری بیشتر با مرکز در این خصوص تشویق نمودند.