بردار هوشمند

اعتبار سنجی تفاهم نامه

خدمات
تحلیل و نیاز سنجی-تامین دستگاه –آموزش-پشتیبانی و خدمات پس از فروش
سایر خدمات
 اتوماسیون متمرکز بر فروش-امداد-سفارشاترستوران ها
راهکارهای سخت افزاری
بارکد خوان-هند هلد-موبایل پرینتر-کیوسک پرینتر–HFreader RFID-UHF-لیبل پرینتر-تبلت صنعتی-پرینترکامیون
سایر راهکارهای سخت افزاری
 حوزه های مورد علاقه
انبار-لجستیک-فروشگاه-خدمات درمانی-خدمات پستی-خطتولید-خدمات پارکینگ شهری-کنتور خوانی
طرح یا راهکاری سازگار با GS1
 سایت
https://bordarhoshmand.com
شماره تلفن ثابت
۰۲۱۸۸۱۷۷۳۲۵-۰۲۱۸۸۱۷۷۳۲۱
ایمیل
info@bhm.co.ir