انعقاد تفاهم نامه با سندیکا

روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ تفاهم نامه همکاری مرکز با سندیکای RFID با حضور آقایان کلاهی رییس سندیکا، مهندس برات پور عضو هیئت مدیره، دکتر کاویانی عضو هیئت مدیره و دبیر سندیکا آقای قاضی و جناب آقای مهندس عمرانی مدیر عامل مرکز ملی و شماره گذاری کالا و خدمات، امضاء شده است. این تفاهم نامه می تواند شروع کاری جدید با سندیکا در حوزه های مختلف علمی، توسعه دانش و پیاده سازی سیستم ها باشد و بسیار مورد استقبال سندیکا قرار گرفت.