اطلاعیه مهم سامانه ثامن در راستای مبارزه با جعل و قاچاق

اطلاعیه‌های مهم سامانه ثامن به شرح زیر است:

با توجه به اجرایی شدن تبصره 1 بند 23 دستورالعمل ماده 45 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ 98/9/10 نیاز است شرکت‌های صادراتی به ازای هر یک از محصولات کدگذاری شده (استانداردسازی شده)، ایران‌کد اخذ نمایند

——————————————————————————————————————————-

 با توجه به بخشنامه جدید گمرک صادرکنندگان قیرطبیعی بایدنسبت به دریافت ایران کد محصول صادراتی خود اقدام کنند و درخواست خود را شامل نام و شناسه ملی شرکت، ایرانکد محصول و وزن مورد نیاز براساس کیلوگرم به ادرس ایمیل info@oil169.ir ارسال نمایید. برای اخذ ایرانکد باید به نمایندگی‌های مندرج در سایت irancode.ir مراجعه کنند.

——————————————————————————————————————————-

ورود به سامانه

دلیل شکل‌گیری سامانه ثامن

سامانه ثامن از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی شده است، هدف اصلی سامانه ثامن تبدیل سیستم کنترلی و هزینه‌بر جلوگیری از قاچاق محصولات نفتی و پتروشیمی به سمت یک سیستم نظارتی است.

سامانه ثامن شرایطی را مهیا می‌کند تا تمامی معاملات فرآورده‌ها و سایر محصولات نفتی و پتروشیمی از مبدا تولید تا صادرات ثبت شود و قابل رهگیری باشد؛ بنابراین راه اندازی این سیستم نظارتی یکپارچه، نیازمند سامانه ای بود تا اطلاعات تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در آن ثبت شود که بورس کالای ایران نیز به عنوان یکی از بازوی‌های اصلی اطلاعاتی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک می کند.

بورس کالا یکی از تغذیه کنندگان این سیستم و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی آن است. از آنجا که بخش عمده‌ای از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بورس کالای ایران مورد معامله قرار می گیرند، بورس کالا توانسته است شفافیت بسیار خوبی را در این حوزه ایجاد کند.

بنابراین اطلاعاتی از بدو تولید پالایشگاه، بارگیری محصولات و در نهایت نحوه انتقال آن در سامانه ثامن ثبت می‌شود تا اینکه به محصولات پایین دستی تبدیل شده و در سیستم توزیع قرار بگیرند.

یکی دیگر از مزیت‌های سامانه ثامن، کمک به مالیات است زیرا زمانی که محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی به فروش می روند و تبدیل به ارزش افزوده بالاتر می شوند، مالیات بر ارزش افزوده و شفافیت حوزه مالیاتی هم مطرح می‌شود، لذا یکی دیگر از ارگان هایی که می تواند از این سامانه بهره برداری کند سازمان امور مالیاتی است.

این سازمان می تواند مطمئن باشد مالیات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی که به فروش رفته و در زنجیره تولید به مواد با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شده است، اخذ شده و فرار مالیاتی وجود ندارد.

اطلاعات تولیدکننده از بدو خوراک مواد نفتی، اطلاعات حمل و نقل و توزیع و نیز اطلاعات مصرف کننده و یا صادرات انجام شده همگی در سامانه ثامن ثبت خواهد شد.

ثامن سامانه‌ای است که استفاده کنندگان از آن می توانند از آن به نفع اقتصاد بهره برداری کنند به طوری که سازمان امور مالیاتی، ستاد سوخت و ستاد قاچاق کالا و ارز از این سامانه اطلاعات ارزشمندی دریافت می کنند که البته هر یک از این نهادها باید آورده‌ای برای این سامانه داشته باشند تا اطلاعاتی جامع با همکاری همه نهادهای جمع آوری شود.