اطلاعيه تخفيف در هزينه عضويت و اخذ ايران كد

پيرو هماهنگي هاي صورت گرفته توسط وزارت نفت با مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران به اطلاع مي رساند شركت هايي كه به عنوان تامين كننده از طرف آن وزارت خانه به مركز معرفي مي گردند، قادر خواهند بود در صورت تمايل از تخفيف در هزينه عضويت و دريافت كدملي كالا بهره مند شوند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق سامانه ep.mop.ir اقدام نماييد.