اطلاعیه تخفیف در هزینه عضویت و اخذ ایران کد

پیرو هماهنگی های صورت گرفته توسط وزارت نفت با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به اطلاع می رساند شرکت هایی که به عنوان تامین کننده از طرف آن وزارت خانه به مرکز معرفی می گردند، قادر خواهند بود در صورت تمایل از تخفیف در هزینه عضویت و دریافت کدملی کالا بهره مند شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه ep.mop.ir اقدام نمایید.