لینک دیجیتالیGS1

لینک دیجیتال، ابزار جدید GS1 برای به اشتراک گذاری اطلاعات لینک دیجیتالی GS1 نوآوری جدید GS1 و ابزاری به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات قلم کالا، مکان ها، دارایی ها و ... می باشد. بااستفاده از لینک دیجیتالی GS1...