مبارزه با جعل با استفاده از قابلیت ردیابی

مبارزه با جعل همیشه یک چالش جدی بوده است. در سراسر جهان، آزمایشگاه‌های موقتی وجود دارند که به تولید محصولات تقلبی می‌پردازند مانند نوارهای تست قند خون که شرکت‌های تولیدکننده قادر به تشخیص محصول تقلبی از محصول...