ماجرای ذرت‌های آلوده به کجا ختم شد؟

رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه امکان جاسازی قرص در فرآیند تولید مواد غذایی وجود ندارد، در مورد وضعیت ذرت‌های آلوده گفت: این ذرت‌ها همچنان در گمرک مانده‌اند و مقرر شد که امحا شوند....