بلاک چین بستر قدرتمند به اشتراک‌گذاری اطلاعات در تعامل با GS1

بلاک چین بستر قدرتمند به اشتراک‌گذاری اطلاعات در تعامل با GS1: بلاک چین یکی از عناصر سیستم ردیابی و بستری قدرتمند و نوظهور در زمینه به اشتراک‌گذاری اطلاعات می‌باشد. بلاک چین مشابه یک دفتر کل توزیع‌شده است که ت...