اطلاعیه عضویت رایگان در پایگاه بین المللی اطلاعات معتبر محصولات

سازمان جهانی GS1 به عنوان متولی اصلی شناسایی و کدگذاری محصولات تجاری در جهان و مجری فراگیرترین سیستم اطلاعاتی خرده فروشی در سرتاسر دنیا، مصمم به راه اندازی بزرگترین پایگاه اطلاعات معتبر و مطمئن محصولات در جهان...