GS1 Cloud

GS1 Cloud یک منبع بسیار بزرگ از اطلاعات قابل اعتماد مربوط به محصول در سطح جهان می‌باشد و این امکان را به کسب‌و‌کارها می‌دهد تا انتظارات حال حاضر دنیای دیجیتال خود را برآورده کنند. مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود اطلاعات محصول که توسط صاحب برند آن ایجاد شده است را از خرده‌فروشان، فروشگاه‌های الکترونیکی، بازارها و اپلیکیشن به دست آورند که این موضوع منجر به افزایش رضایت مشتری و اعتماد آن‌ها به محصولات می‌شود. شرکت‌هایی که در سراسر صنایع مانند بهداشت و درمان حضور دارند، از توزیع اطلاعات موثق مربوط به محصول بهره می‌برند.

عضوی از GS1 Cloud شوید.