چشم‌انداز GS1

ایجاد جهانی است که در آن کالاها و اطلاعات مربوط به آنها به نحو کارا و ایمن جابجا شوند تا فواید ملموسی به کسب‌وکارها و زندگی مردم برسد.

ماموریت GS1

این است که موضوع فوق را راهبری و پشتیبانی کند به گونه‌ای که هر یک از ذینفعان بتواند با سهولت به توسعه و استقرار استانداردهای موردنیاز خود بپردازد.

برای چشم انداز و ماموریت GS1، نقشهایی بر عهده سازمان جهانی GS1 و سازمانهای ملی  قرار دارد.

نقش سازمان جهانی GS1

شناسایی، ایجاد، توسعه و نگهداری استانداردها و معماری کلی سیستم، هماهنگی با دیگر سازمان‌های استاندارد بین‌المللی، طراحی برنامه‌های آموزشی و مانند آن است.

نقش سازمان‌های ملی GS1

 که در بیش از 110 کشور دنیا هستند پیاده‌سازی استانداردها، هماهنگی با نهادهای قانونی محلی، مدیریت جامعه کاربران و مدیریت روابط با دولت خود و نهادهای ذیصلاح قانون‌گذار است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.