پارس افزار

اعتبار سنجی تفاهم نامه

خدمات
تحلیل و ارائه راه‌حل
سایر خدمات
راهکارهای نرم‌افزاری
ردیابی و مدیریت ناوگان / باشگاه مشتریان
سایر راهکارهای نرم‌افزاری
انواع سیستم های تشخیص حضور، صدور فرمان و… در حوزه اتوماسیون صنعتی
 حوزه های مورد علاقه
 پوشاک / مواد غذایی / حمل و نقل و لجستیک
 سایت
 www.prosec.ir
شماره تلفن ثابت
۶۶۵۷۲۵۷۵
ایمیل
Amirahbari@yahoo.com