پادرا پارس دوران

اعتبار سنجی تفاهم نامه

خدمات
شناخت و نیازسنجی / تحلیل و ارائه راه‌حل / استقرار، آموزش و پشتیبانی
سایر خدمات
مشاوره و مدیریت اجرایی پروژه های In-House سازمانی
راهکارهای نرم‌افزاری
تولید/ انبار/ پخش و توزیع / ردیابی و مدیریت ناوگان / خدمات پس از فروش / باشگاه مشتریان / اموال و دارائی‌های ثابت
سایر راهکارهای نرم‌افزاری
Cross-Application Solutions
 حوزه های مورد علاقه
فرش / پوشاک / مواد غذایی / بهداشت و درمان / حمل و نقل و لجستیک / صنایع فنی
طرح یا راهکاری سازگار با GS1
تمامی راهکارهای قابل ارائه در پادرا پارس دوران سازگار با GS1 می‌باشد
 سایت
www.padrapars.ir
شماره تلفن ثابت
۲۲۳۵۸۳۹۵
ایمیل
mail@padrapars.ir