همایش استانی GS1 ایران در شهر مشهد

امروز نمایندگان GS1 ایران در ادامه سفرهای استانی خود در شهر مشهد و در سالن همایش‌های دانشگاه علمی و کاربردی این شهر حضور یافتند.
در این نشست که با همکاری نماندگی مرکز در مشهد برگزار گردید شرکت‌های معتبر صنعتی، بیمارستان ها، سازمان‌های دولتی و نظارتی و شرکت‌ها نرم افزاری استان خراسان رضوی همچون ایرانخودرو، الکترواستیل، شاهسوند، رینگ سازی مشهد،بیمارستان‌های رضوی و مهر، توزیع برق مشهد، سازمان گمرک مشهد، سازمان صنعت و معدن مشهد و … حضور داشتند.
شرکت کنندگان از ۲۶ سازمان مختلف با استانداردهای جهانی GS1 برای تسهیل تجارت و مدیریت زنجیره تامین در حوزه‌های مختلف و کاربرد ساختار طبقه بندی ملی، ایرانکد، آشنا شده و در انتها در خصوص عقد تفاهم نامه مشترک با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در خصوص بهره مندی از این استانداردها مذاکره کردند.
یکی از استراتژی‌ها و سیاست گذاری‌های کلان ریاست جدید GS1 ایران معرفی خدمات مرکز و کاربرد استانداردها به شهرستان‌ها می‌باشد. در این راستا، مدیرعامل مرکز، جناب آقای مهندس سید حسین پاریاب  مشارکت فعال در همایش‌های خوزستان، کرمان، هرمزگان و تبریز را که در ماه جاری و ماه آتی برگزار می گردند را در دستور کار قرار داده اند.
شایان ذکر است استفاده از استاندارد‌ها و راهکارهای جهانی GS1 در شرایط کنونی تحریم کشور می تواند برای بهبود شرایط اقتصادی صنایع مختلف و رونق بازار کسب و کار آنها بسیار مفید و موثر باشد.