امروزه با حضور فناوری های نو و همچنين فعاليت مويرگی شبكه‌های توزيع، بازارها نيز گسترش يافته‌اند و روابط موجود در زنجيره‌های تأمين خرده‌فروشی، ديگر محدود به روابط بين بنگاه‌ها نيست؛ بلكه اكنون امكان ارتباط مستقيم بنگاه‌ها با مشتريان نيز فراهم شده و همين امر باعث شده است كه زنجيره‌های تأمين خرده‌فروشی، روز‌به‌روز پيچيده‌تر شوند.

در چنين شرايط پيچيده‌ای، چه به عنوان مدير يك شركت عظيم چندمليتی و بين‌المللی كار كنيد و چه كسب‌وكار شخصی و كوچك خودتان را داشته باشيد، توانايی رديابی و رهگيری منابع و مواد اوليه و همچنين مقصد عرضه كالاها و خدمات شما، يك مزيت رقابتی پايدار و ضرورتی مهم برای ادامه حيات كاری شما محسوب می شود.

 رديابی منجر به شفافيت در زنجيره تأمين و امكان رصدكردن محصولات در سراسر زنجيره می شود كه همين موضوع، از پايه‌های اساسی مديريت كيفيت، مديريت ريسك و نظاير آن است.

اما شايد از خود بپرسيد كه: استانداردهای رديابی چگونه عمل می كنند؟

   

gs1_pizza_traceability

   

مزایای رديابی برای ذی نفعان:

 رديابی، امكان فراخوان هدفمند و مؤثر محصولات خطرناك از بازار را فراهم می كند.

 رديابی، به خريداران امكان می دهد درباره بود يا نبود افزودنی های آلرژی زا و ساير ويژگی ها در يك محصول مطلع شوند.

 رديابی، امكان مبارزه با جعل و تقلب و  همچنين حمايت از برند و محصولات شركت‌ها را فراهم می كند.

 رديابی، جزء كليدی در مقررات و استانداردهای ايمنی و سلامت است.

   

اگر به دنبال اطلاعات بيشتری در اين زمينه هستيد، آموزش الكترونيكی استانداردهای رديابی GS1 را ببينيد.