شماره جهانی قلم تجاری (GTIN) به منظور شناسایی منحصربه فرد کلیه اقلام تجاری یک شرکت در سطح جهان استفاده می شود.منظور از اقلام تجاری در استاندارد GS1، محصولات و یا خدماتی است که در هر نقطه از زنجیره تامین قیمت گذاری، سفارش گذاری و یا فاکتور می‌شوند.