شرکت سخت افزاری آژند رستاک

در دنیای رقابتی امروز، کامپیوتر به یک ابزار اساسی تبدیل شده است که تاثیرات گسترده آن نیز در عرصه های صنعتی، بازرگانی، خدماتی، نظامی و درمانی به وضوح قابل درک و مشاهده می‌باشد. با این وجود و با تمامی سرعت و دقتی که کامپیوتر دارد، جمع آوری و ورود داده‌ها به کامپیوتر اغلب با استفاده از نیروی انسانی صورت می‌گیرد که ضمن عدم بهره مندی از سرعت قابل قبول، عاری از بروز خطاهای انسانی نیز به نظر نمی‌رسد. که این امر در نهایت افزایش هزینه‌های سازمان را در پی خواهد داشت. از این رو، فناوری‌های شناسایی و گردآوری خودکار داده‌ها (AI/DC) همچون بارکد، کارت‌های هوشمند و RFID راه حل‌های الکترونیکی متداول و کاربردی بسیار مناسبی جهت بهبود روش‌های جمع‌آوری و انتقال اطلاعات به سیستم‌های کامپیوتری می باشند.