راهکارهای نرم افزاری آسمان

اعتبار سنجی تفاهم نامه

خدمات شناخت و نیازسنجی / تحلیل و ارائه راه‌حل / استقرار، آموزش و پشتیبانی
سایر خدمات  خدمات مالی
راهکارهای نرم‌افزاری تولید / انبار / پخش و توزیع / ردیابی و مدیریت ناوگان / صندوق فروش / حسابداری و مالی / خدمات پس از فروش / باشگاه مشتریان / اموال و دارائی‌های ثابت
سایر راهکارهای نرم‌افزاری بودجه ریزی و کنترل بودجه و تامین اعتبار/
 حوزه های مورد علاقه فرش / پوشاک / مواد غذایی / صندوق فروش (POS) / بهداشت و درمان / حمل و نقل و لجستیک / صنایع فنی / خدمات مالی
طرح یا راهکاری سازگار با GS1 طبقه بندی کالا در سیستم ما رعایت شده است و سیستم ما مجهز به attribute است
 سایت www.skysoftware.ir
شماره تلفن ثابت ۸۸۹۸۸۹۳۹-۴۰
ایمیل info@skysoftware.ir/sales@skysoftware.ir