ياز به يادگيري و كسب دانش در مورد شناسه‌گذاري، انتقال الكتروني كي داده‌ها و به طور كلي استانداردهاي GS1 و مشكل بودن حضور كاربران براي شركت در دوره‌هاي حضوري آموزشي با عث شده‌است مقوله آموزش الكترونيكي به عنوان ابزاري كارا در ارتقا سطح دانش كاربران در مورد مفاهيم فوق، مو رد توجه واقع شود.
سيستم آموزش الكترونيكي LEARN، يك محيط آموزش اينترنتي است كه توسط سازمان جهاني GS1 توسعه داده شده‌است و ام كان دسترسي و پياده‌سازي آن براي كليه مراكز نمايندگي GS1 (MO) در سراسر جهان فراهم مي‌باشد. اين سيستم به طور پيوسته در حال توسعه و افزودن آموزش‌هاي جديدي مي‌باشد كه بتواند پاسخگويي بهتري به نياز‌هاي كاربران GS1 داشته باشد.
در اين سيستم، كاربران مي‌توانند به طور انتخابي برخي از دوره‌ها را برگزينند يا مجموعه‌اي از دوره‌ها را كه منتهي ب ه ارايه يك گواهينامه بين‌المللي مي‌شوند، انتخاب نمايند. همچنين با توجه به‌ اينكه براي دسترسي به اين سيستم، تنها نياز به در اختيار داشتن يك كامپيوتر متصل به اينترنت است، امكان يادگيري در هر مكان و بدون نياز به مراجعه حضوري فراهم شده است. بنابراين كليه كاربراني كه به نحوي با تخصيص كدهاي GS1 سر و كار دارند، در طراحي يا چاپ بر چسب‌هاي كدينگ و بسته‌بندي دخيل هستند و يا مي‌خواهند تسهيل بيشتري در برقراري ارتباط بين كسب و كار خود و سيستم GS1‌ ايجاد كنند، مي‌توانند با بهره‌گيري از 7 دوره آموزشي طراحي شده در اين سيستم، به اهداف خود برسند. دورهاي آموزشي مو جود در سيستم LEARN عبارتند از:

1ـ دوره مفاهيم پايه‌اي: شامل فهم GS1، استانداردهايي كه GS1 از آنها پشتيباني مي‌كند و نحوه استفاده از اين استانداردها براي بهبود كسب و كار.
2ـ سوپر‌ماركت: مسايل مربوط به اجراي استانداردهاي GS1‌ در سوپرماركت‌ها.
3ـ مراكز توزيع: مسايل مربوط به اجراي استانداردهاي GS1‌ در مراكز توزيع كالا.
4ـ توليدكننده: مسايل مربوط به اجراي استانداردهاي GS1‌ در مراكز توليد كالا.
5ـ انبار: مسايل مربوط به اجراي استانداردهاي GS1‌ در انبار.
6ـ مديريت زنجيره تامين: استفاده از استانداردهاي GS1 در مديريت زنجيره تامين.
7ـ كارگاه چاپ: توضيح كلي در مورد كاربرد صحيح استانداردهاي GS1 براي شناسه‌گذاري مناسب كالاها.

در آينده دوره‌هاي GDSN (شبكه جهاني همزمان‌سازي اطلاعات)، Data Accuracy (صحت اطلاعات)، Barcode Quality (كيفيت خط نماد)، Basics of e-Com. (اصول تجارت الكترونيك)، Introduction to GS1 (معرفي GS1) و EPC Basics (اصول كد الكترونيكي كالا)،‌ نيز با هدف توسعه دانش در زمينه استفاده از سيستم GS1 در تسهيل مديريت زنجي ره تامين ارايه خواهد شد.

مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران، به عنوان نماينده رسمي سازمان GS1 در ايران، تصميم به ايجاد و راه‌اندازي پرتال آموزشي LEARN بر اساس استاندارد‌هاي سازمان جهاني GS1‌ گرفته است.

در حال حاضر كليه مطالب و دروس، صرفا به زبان انگليسي ارايه مي‌شود، اما به زودي براي كاربراني كه تم ايل دارند زبان فارسي را براي دوره‌هاي آموزشي برگزينند، امكان استفاده از دروس به زبان فارسي نيز ميسر خواهد شد.

براي دسترسي به دوره‌هاي آموزشي اين سيستم، هر كاربر مي‌تواند با ثبت نام در اين سيستم، شناسه كاربري و ر مز عبور شخصي خود را دريافت كند. براي آشنايي بيشتر و ثبت نام در اين سيستم روي آدرس زير كليك نماييد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.