مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران، موسسه‌اي غيرتجاري و غيرانتفاعي است كه به منظور “كمك به تحقيق و پيشرفت امور بازرگاني و صنايع كشور و ايجاد امكانات علمي جهت شماره‌گذاري توليدات صنعتي، كالاهاي تجارتي و خدمات عمومي ” توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني تاسيس گرديده است

تاريخچه

ضرورت بهبود وضعيت تجارت داخلي و خارجي و ايجاد آمادگي براي تجارت الكترونيكي, وزارت بازرگاني را بر آن داشت تا اجراي طرح طبقه‌بندي و شماره‌گذاري كالا در كشور را به طور جدي دنبال نمايد. براي اين منظور مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران به استناد مصوبه شماره 3532 مورخ 28/2/74 ستاد پشتيبانيبرنامهتنظيم بازار، جهت شماره‌گذاري كالاهاي كليه واحدهاي توليدي و بازرگاني كشور توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني تأسيس گرديد و به عضويت مؤسسه شماره‌گذاري بين المللي GS 1درآ مد . GS 1 مؤسسه‌اي است كه بيش از يكصد مركز شمارهگذاري را در سراسر جهان از نظر سيستمي و راهبردي پشتيباني مي نمايد.

با توجه به محدوديت‌هاي سيستم شماره‌گذاري ، و ضرورت ايجاد بستر توسعه تجارت الكترونيكي در كشور، مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران از سال 1384 سيستم كدينگ ملي كالا را با هدف پشتيباني زنجيره تامين اقلام و تسهيل ارتباط بين دولت، عرضه‌كنندگان و خريداران در كشور راه‌اندازي كرد.

مأموريت

توسعه سيستم شماره‌گذاري و استفاده از فن‌آوري باركد, تجارت الكترونيكي در بخش‌هاي مختلف بازار, با لحاظ استانداردهاي بين‌المللي و توجه به نيازهاي صنايع مختلف از اهم اهداف و ماموريت هاي مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران در بخش GS1 مي‌باشد. براي رسيدن به اهداف فوق, اقدامات زير در دستور كار مركز قرار گرفته است:

ـ تدوام و گسترش همكاري با مشتركين نظام شماره‌گذاري
ـ تهيه و تنظيم بروشورهاي اطلاعاتي
– شرکت در نمايشگاه هاي تخصصي
ـ برگزاري سمينارهاي عمومي و تخصصي
ـ همكاري در جهت توسعه كاربري باركد در سيستم‌هاي مختلف و بخش‌هاي صنعت

مدیرعامل مرکز: دکتر محمد رضا یاورزاده

برای مشاهده چارت سازمانی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.