بخش بهداشت و درمان GS1

خلاصه

GS1 سازمان جهانی پيشرو استانداردها در صنعت پزشكی است كه از جامعه پزشكی با ابتكارات جهانی خود پشتيبانی مي­كند. بخش بهداشت و درمان GS1 مجموعه ای كاربری است كه كليه سرمايه گذاران حوزه سلامت اعم از شركت­های داروئی، توليد كنندگان ابزارآلات پزشكی، عمده فروشان و شركت­هايی پخش، سازمان­های خريد گروهی، بيمارستان­ها، داروخانه ­ها، شركت­های حمل و نقلی، بدنه نظارتی و دولتی و انجمن­ های مرتبط را تحت پوش قرار مي­دهد. ماموريت بخش بهداشت و درمان GS1، هدايت صنعت پزشكی به توسعه و اجراء موفق استانداردهای جهانی به منظور ارتقاء ايمنی بيمار و افزايش كارايی زنجيره تامين است. بخش بهداشت و درمان GS1، پيشرفت­های استانداردها و راه حل­های GS1 را به ياری نيازهاي صنعت پزشكی می­ آورد، و استفاده و اجراء موثر استانداردهای جهانی را در صنعت پزشكی ترويج مي­دهد.

نظام­های بهداشت و درمان در سرتاسر جهان با چالش­هايی مواجه هستند كه سرتاسر زنجيره تامين را تاحت تاثير قرار می­ دهند، از توليدكنندگان گرفته تا عمده فروشان، شركت­های پخش، سازمان­های خريد گروهی و ارائه دهندگان مراقبت­های پزشكی. هر كدام در درجه اول نگران دو مشكل اساسی هستند: ارتقاء بازدهی زنجيره تامين و مهمتر از آن، تضمين ايمنی بيمار.

 

معرفی چالش ها

 • خطاهای داروئی: كه ممكن است منجر به درمان­های اضافی یا معلوليت­ ها شوند و حتی گاهی اوقات نيز به مرگ بيمار منتهی شوند.
 • جعل و تقلب كه تهديدی جهانی و متاسفانه در حال رشد است.
 • رديابی كالا از توليد كننده تا بيمار، بسيار دشوار است.
 • به خاطر سپردن محصولات به سختی قابل انجام است، علی الخصوص برای ارائه كنندگان خدمات بهداشت و درمان
 • ميزان بالای دخالت انسانی در زنجيره تامين بخش بهداشت و درمان، سبب كاهش راندمان و دقت آن گرديده است.

مزیت ها

برخی سازمان­ها نظام­های شناسايی، كاتالوگ الكترونيكی محصولات و يا نظام­های رديابی اختصاصی خود را توسعه می ­دهند، كه تنها در خود آن سازمان­ها كارايی دارند. برخي ديگر نظام­های بومی كه در محدوده يك صنعت و يا بك كشور كارايی دارند را استفاده می­ كنند.

نظام استانداردهای GS1 كليه سرمايه گذاران را قادر می­ سازد كه ضمن تضمين قابليت همكاری و سازگاری با ساير سازمان­ها و فراسوی مرزها به طور موثری با الزامات ملی و بين المللی مختلف خود را وفق دهند.

 1. جهان شمول بودن : استانداردهای GS1 شناسايي منحصربفرد در جهان را تضمين و قابليت رقابت محصولات را در آنسوی مرزهای كشورها ممكن می ­سازد.
 2. فراگير بودن : امروزه، 6 ميليون داد و ستد در بخش­های مختلف با استفاده از استانداردهای GS1 انجام می­ گيرد كه اين خود نشانگر اقتدار GS1 است.
 3. چند وجهی بودن: استفاده از استانداردهای يكسان برای شناسايی و رديابی اقلام تجاری مرتبط به بخش و سلامت و اقلام مرتبط با ساير بخش­ها، قابليت رقابت را براي سرمايه گذاران بخش سلامت را با اتصال به منبع عظيمی از اقلام تجاری متفاوت، تضمين می­ نمايد.
 4. كاربر محور بودن: استانداردهای GS1 با همكاری ميان داوطلبانی از سرتاسر دنيا به نمايندگی از بخش­های مختلف زنجيره تامين، بوجود آمده و توسعه يافته ­اند.
 5. مقياس پذير : استانداردهای GS1 در عين حال كه پاسخگوی نيازهای يك بيمارستان كوچك محلی هستند، مي­توانند به تامين كنندگان چند مليتی نيز خدمات رسانی كنند.

مزايای استانداردهای GS1 در بهداشت و درمان

 • تضمين ايمنی بيماران و فعالان بخش بهداشت و درمان
 • كنترل هزينه های توليد و خريد
 • كنترل تداركات، حمل ونقل و هزينه ­های زنجيره تامين
 • تسهيل صدور جزء به جزء صورتحساب
 • كمك به پيروی از مقررات
 • ارتقاء قابليت اطمينان به پيگردی فيزيكی محصولات و مواد اوليه
 • كاهش ميزان اختلافات شركاء زنجيره تامين و بهينه سازی هماهنگی ميان سفارشات، رسيدها و فاكتورها
 • حذف داده­ های تكراری
 • صرفه جويی در زمان آماده سازی، حمل و دريافت محصول
 • فعالسازی مديريت هدفمند و موثر بر فراخوانی محصولات
 • ارتقاء قابليت اطمينان و بهينه سازی موجودی انبارها
 • بهبود كيفيت خدمات در واحدهای مراقبت های پزشكی
 • فعالسازی ضبط خودكار داده ها به منظور تضمين كيفيت اطلاعات و قابليت رديابي كالاها
 • نظام­های شناسايی و ضبط داده اتوماتيك (AIDC)، كه شامل باركدها و RFID ها می­ شود – شناسايی جهانی منحصربفرد محصولات، اماكن، اموال و غیره با استفاده از شماره جهانی قلم كالای تجاری ( GTIN ) و شماره جهانی مكان (GLN).
 • تداركات الكترونيكی از طريق مبادله داده­ های الكترونيك EDI
 • كاتالوگ الكترونيك محصولات
 • دايركتوری داده­ های مكان

راه حل های اجرا شده GS1 در بهداشت و درمان

 • شناسايی منحصربفرد ابزار پزشكی (UDI) و قابليت رديابی: سازمان غذا و داروی امريكا US FDA، انجمن رگولاتوری ابزارآلات پزشكی IMDRF، كميسيون اروپا، سازمان غذا و داروی دولتی چين SFDA
 • شناسه و قابليت رديابی محصولات دارويی سريال­دار شده:‌‌ سازمان غذا و داروی امريكا US FDA، تركيه، برزيل
 • ديتا ماتريكس GS1: فرانسه، كره، تركيه
 • كاتالوگ الكترونيكی محصولات: ‌استراليا، خدمات ملی سلامت NHS UK، تركيه

آيا می دانيد كه:

 • اجراء استاندارد جهانی در تمام سطح زنجيره تامين می ­تواند سالانه منجر به حفظ جان 22،000 تا 43،000 نفر و جلوگيری از معلوليت 0.7 تا 1.4 ميليون نفر در سطح جهان شود.
 • گسترده شدن يك چنين نظام استاندارد جهانی مي­تواند از به هدر رفتن ده­ها ميليون دلاری كه هر ساله برای از جلوگيری از ورود داروهای تقلبی به زنجيره تامين قانونی، هزينه می­ شود؛ جلوگيری نمايد.
 • پيش بينی مي­شود كه با اجراء استاندارد جهانی، هزينه بخش سلامت در جهان، سالانه به ميزان 40 تا 100 ميليارد دلار، كاهش يابد.
 • اجرای كامل يك برنامه هماهنگ سازی مركزی داده­ ها در بخش بهداشت و درمان استراليا 200 ميليون دلار در سال 2004 صرفه جويی مالی در برداشته است.
 • قانون اجراء استفاده از باركد اسكنرها در داروخانه ­های استراليا سبب كاهش50 درصدی اشتباهات دارويی شده است.
 • در امريكا، 1.3 ميليون بيمار در سال 2005 در به سبب اشتباهات دارويی دچار مشكلات جديدی شده اند.
 • يك دسته 70000 تايی از داروهای نجات بخش تقلبي در سال 2007 وارد سرويس بهداشت و درمان ملی انگليس شده است.
 • 60% از 66000 موردعوارض جانبی مصرف داروها كه به سازمان غذا و داروی امريكا گزارش شده اند، فاقد لات نامبر و يا ساير شناسه های معنی دار بوده اند.
 • سه نظام متفاوت باركد در يك كشور اروپايی، سالانه 38 ميليون يورو خرج روی دست توليدكنندگان آن كشور گذاشته است.
 • بطور ميانگين 30% از بودجه عملياتی شركت ها در حوزه سلامت در بخش پشتيبانی از زنجيره تامين هزينه می شود.

مقالات و نمونه های کاربردی