استانداردهای GS1 پشتیبان زنجیره‌های تأمین هستند؛ هزینه‌ها را کاهش می دهند؛ سرعت در امور را افزایش می دهند و منجر به بهره‌وری فوق‌العاده‌ای در صنایع مختلف می شوند. اما حوزه‌های اصلی فعالیت GS1 به چهار دسته اصلی تقسیم می شود:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.