استانداردهای GS1 پشتيبان زنجيره‌های تأمين هستند؛ هزينه‌ها را كاهش می دهند؛ سرعت در امور را افزايش می دهند و منجر به بهره‌وری فوق‌العاده‌ای در صنايع مختلف می شوند. اما حوزه‌های اصلی فعاليت GS1 به چهار دسته اصلی تقسيم می شود:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.