تور گردشگری کاشان منظور گسترش فعالیت کسب‌ و کارها از نظر تجاری و کسب تعاملات بین‌المللی با حضور صدها نفر از اعضای سازمان GS1 از کشورهای مختلف و همچنین شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات تجاری داخلی و خارجی برگزار می‌گردد.