ضرورت بهبود وضعيت تجارت داخلی و خارجي و ايجاد آمادگی براي تجارت الكترونيكی, وزارت بازرگانی را بر آن داشت تا اجرای طرح طبقه‌بندی و شماره‌گذاری كالا در كشور را به طور جدی دنبال نمايد. برای اين منظور مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ايران به استناد مصوبه شماره 3532 مورخ 28/2/74 ستاد پشتيبانی برنامه تنظيم بازار، جهت شماره‌گذاری كالاهای كليه واحدهای توليدی و بازرگانی كشور توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تأسيس گرديد و به عضويت مؤسسه شماره‌گذاری بين المللي GS 1درآمد . GS1 مؤسسه‌ای است كه بيش از يكصد مركز شماره گذاري را در سراسر جهان از نظر سيستمی و راهبردی پشتيبانی می نمايد.
با توجه به محدوديت‌های سيستم شماره‌گذاری ، و ضرورت ايجاد بستر توسعه تجارت الكترونيكی در كشور، مركز ملي شماره‌گذاری كالا و خدمات ايران از سال 1384 سيستم كدينگ ملی كالا را با هدف پشتيبانی زنجيره تامين اقلام و تسهيل ارتباط بين دولت، عرضه‌كنندگان و خريداران در كشور راه‌اندازی كرد.

مأموريت

توسعه سيستم شماره‌گذاری و استفاده از فن‌آوری باركد, تجارت الكترونيكی در بخش‌های مختلف بازار, با لحاظ استانداردهای بين‌المللی و توجه به نيازهای صنايع مختلف از اهم اهداف و ماموريت های مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ايران در بخش GS1 می‌باشد. برای رسيدن به اهداف فوق, اقدامات زير در دستور كار مركز قرار گرفته است:

  • تدوام و گسترش همكاری با مشتركين نظام شماره‌گذاری
  •  تهيه و تنظيم بروشورهای اطلاعاتی
  •  شرکت در نمايشگاه های تخصصی
  •  برگزاری سمينارهای عمومی و تخصصی
  •  همكاری در جهت توسعه كاربری باركد در سيستم‌های مختلف و بخش‌های صنعت

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.