ارتباط الکترونیک شناسا(شلر)

اعتبار سنجی تفاهم نامه

خدمات
شناخت و نیازسنجی / تحلیل و ارائه راه‌حل / استقرار، آموزش و پشتیبانی
سایر خدمات
محصولات سخت‌افزاری
بارکدخوان / هندهلد، PDA و تبلت صنعتی / چاپگر برچسب بارکد / چاپگر برچسب RFID / تگ خوان RFID / تجهیزات مکان‌یابی
سایر محصولات سخت‌افزاری
انواع سیستم های تشخیص حضور، صدور فرمان و… در حوزه اتوماسیون صنعتی
 محصولات نرم افزاری
 سایر محصولات نرم افزاری
شماره تلفن ثابت
۴۴۱۷۷۰۶۱
ایمیل
Amirahbari@yahoo.com