آراد تجهیز نیکان

اعتبار سنجی تفاهم نامه

خدمات
شناخت و نیازسنجی / تحلیل و ارائه راه‌حل / استقرار، آموزش و پشتیبانی
سایر خدمات
راهکارهای نرم‌افزاری
صندوق فروش / باشگاه مشتریان
سایر راهکارهای نرم‌افزاری
 حوزه های مورد علاقه
پوشاک / صندوق فروش (POS)
طرح یا راهکاری سازگار با GS1
 سایت
www.aradtajhiz.ir
شماره تلفن ثابت
۸۶۰۳۰۱۰۵-۸۶۰۳۰۸۰۲
ایمیل
info@aradtajhiz.ir