RFID در شهربازی چه کاربردی دارد؟ هوشمندی با GS1

تا کنون کاربردهای زیادی از RFID  و هوشمندی را مرور کردیم در این مقاله میخواهیم بدانیم RFID در شهربازی چه کاربردی دارد ؟ قلب تپنده یك شهربازی، سیستم كنترل بلیط یا میزان فروش یک شهربازی است. مدیریت آسان مجموعه...