کاربرد RFID در ردیابی حیوانات چیست؟

تا کنون مقاله‌های بسیاری از کاربردهای RFID  و رهگیری محصولات به وسیله بارکدها مرور نمودیم. در این مقالع قصد داریم کاربرد RFID در ردیابی حیوانات را بررسی نماییم. طبق بررسی‌های انجام‌شده در چندین پروژه تحقیقاتی...