مجمع عمومی سازمان GS1 در سال ۲۰۱۶

مجمع عمومی GS1 که با نام General Assembly یا به‌اختصار GA شناخته می‌شود، یک همایش رسمی است که تصمیمات مربوط به آینده سازمان جهانی GS1 در آن اتخاذ می‌شود.  تاریخ برگزاری (میلادی): ۱۶ تا ۱۹ ماه می سال ۲۰۱۶...