کاربرد GS1 در صنعت بسته‌بندی و ردیابی محصولات کشاورزی

ردیابی محصولات کشاورزی: وجود تقاضا برای محصولات گوشتی سالم و ایمن وابستگی به تکنولوژی‌ها و مواد بسته‌بندی را به وجود آورده است. از دلایل اصلی برای بسته‌بندی محصولات تازه و فرآوری شده گوشتی جلوگیری از آلودگی، ک...