نقش ردیابی در بهبود سلامت مواد غذایی

چرا مواد غذایی باید ردیابی شوند؟ مصرف کنندگان خواستار مصرف غذاهای بی خطر و مغذی هستند. آنها همچنین از همه شرکت کنندگان در زنجیره تأمین انتظار به کارگیری شیوه‌های مؤثری دارند تا امکان شناسایی سریع مواد غذایی نا...