از تکنولوژی RTSL و RFID در حوزه بهداشت و درمان چه می‌دانید؟

قبل از اینکه به بررسی ارتباط تکنولوژی RTSL و RFID بپردازیم ابتدا باید با مفاهیم RTSL آشنا شویم. در طول ده سال گذشته، افزایش رجوع به بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها موجب شده است تا این مراکز استراتژیک در مقاطع زمانی...