جستجو هوشمند

GS1 SmartSearch يعنی: دقيقا همان محصولی را به مشتری بدهيد كه دنبالش است! سازمان جهانی GS1 پروژه‌ GS1 SmartSearch را با هدف دسترسی به اطلاعات شناسنامه‌ای اقلام از طريق جستجوی كد GTIN كالاها در محيط وب، طراحی و...