کاربردهای GS1 و RFID در شهر هوشمند چیست؟

کاربردهای GS1 و RFID در شهر هوشمند چیست؟ امنیت شهری هوشمند چیست؟ شهر کانون و بستر اصلی رشد و تکامل بشری بوده و یکی از ضرورت‌های پیدایش و تداوم شهر، آرامش و آسایش است که انسان شهرنشین از سکونت در چنین فضایی ب...

از تکنولوژی RTSL و RFID در حوزه بهداشت و درمان چه می‌دانید؟

قبل از اینکه به بررسی ارتباط تکنولوژی RTSL و RFID بپردازیم ابتدا باید با مفاهیم RTSL آشنا شویم. در طول ده سال گذشته، افزایش رجوع به بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها موجب شده است تا این مراکز استراتژیک در مقاطع زمانی...