GS1 در صنعت خرده‌فروشی تاریخچه طولانی دارد. امروزه صدای بيپ خوانده شدن باركدهای GS1 هرروز بيش از پنج ميليارد بار شنيده می‌شود. صنعت خرده‌فروشی با سرعت و چابكی بسيار زيادی نيازهای مصرف‌كنندگان را رفع می‌کند. استانداردهای GS1 كمك می‌کند كه عمليات خرده‌فروشی يكپارچه شود و مديريت موجودی‌ها بهينه باشد
بهبود کسب‌وکار با استفاده از استانداردهای GS1 برای شفافیت زنجیره تأمین

امروزه صنعت خرده‌فروشی با مسائلی روبه‌رو است که درگذشته وجود نداشته‌اند. مانند:

  • افزایش تقاضای مصرف‌کننده برای اطلاعات غنی از محصول
  • انتظارات شرکای تجاری برای وجود لیبل محصول و شفافیت اطلاعات مرتبط با آن
  • درخواست مشتری برای آمادگی فراخوانی دقیق محصول، قابلیت ردیابی محصول و وضعیت موجود بودن آن در فروشگاه

GS1 ایران با استفاده از استانداردهای جهانی به رفع این مسائل در حوزه خرده‌فروشی اقدام کرده است. با بهره‌برداری از استانداردهای GS1 به مزیت‌های مانند افزایش کارایی کسب‌وکار شرکای تجاری، قابلیت ردیابی محصول از ابتدا تا انتهای زنجیره تأمین، بهبود سلامت غذا برای مصرف‌کننده‌ها دست می‌یابیم.