GS1 در صنعت خرده‌فروشی تاریخچه طولانی دارد. امروزه صدای بیپ خوانده شدن بارکدهای GS1 هرروز بیش از پنج میلیارد بار شنیده می‌شود. صنعت خرده‌فروشی با سرعت و چابکی بسیار زیادی نیازهای مصرف‌کنندگان را رفع می‌کند. استانداردهای GS1 کمک می‌کند که عملیات خرده‌فروشی یکپارچه شود و مدیریت موجودی‌ها بهینه باشد
بهبود کسب‌وکار با استفاده از استانداردهای GS1 برای شفافیت زنجیره تأمین

امروزه صنعت خرده‌فروشی با مسائلی روبه‌رو است که درگذشته وجود نداشته‌اند. مانند:

  • افزایش تقاضای مصرف‌کننده برای اطلاعات غنی از محصول
  • انتظارات شرکای تجاری برای وجود لیبل محصول و شفافیت اطلاعات مرتبط با آن
  • درخواست مشتری برای آمادگی فراخوانی دقیق محصول، قابلیت ردیابی محصول و وضعیت موجود بودن آن در فروشگاه

GS1 ایران با استفاده از استانداردهای جهانی به رفع این مسائل در حوزه خرده‌فروشی اقدام کرده است. با بهره‌برداری از استانداردهای GS1 به مزیت‌های مانند افزایش کارایی کسب‌وکار شرکای تجاری، قابلیت ردیابی محصول از ابتدا تا انتهای زنجیره تأمین، بهبود سلامت غذا برای مصرف‌کننده‌ها دست می‌یابیم.