صنعت غذا به عنوان یک صنعت  بسیار رقابتی، چند تریلیون دلاری، به سرعت در حال پیشرفت است. این بخش همواره در حال رشد و توسعه است و هر کسب و کار، موسسه یا شرکت مسئول تامین غذا در خارج از خانه را شامل می شود.

این بازار گسترده، شامل تولید کننده، توزیع کننده و اپراتورها است که همه ی آنها مسئولیت افزایش دید، کارایی (سودمندی) ایمنی غذا را در کنار دیگر استانداردهای قانونی، بر عهده دارند.

زنجیره تامین مواد غذایی پیچیده، پویا و توسط مصرف کننده اداره می شود، اما با کمک استانداردهای GS1، روند ساده می شود. GS1 کاربران را قادر می سازد تا با یک زبان مشترک ارتباط برقرار کنند و اطلاعات قابل اعتماد را با یکدیگر به اشتراک بگذارند،GS1 در نهایت ارتباطاتی قوی تر بین طرفین معامله که به سود مصرف کننده است را سبب می شود.

این استانداردها مصرف کننده کمک می کند از تمام اطلاعات محصول به طور دقیق مطلع باشد، محصولات غذایی سالم تر، قابلیت ردیابی کامل زنجیره تامین را داشته باشد.