در دنيايی كه داده‌ها دارايی محسوب می شوند و دانش، ارزش به حساب می آيد، كسب‌وكارهايی پيشرفت خواهند كرد كه داده‌های بی نقص و اطلاعات باكيفيت در اختيار داشته باشند؛ چرا كه كيفيت داده‌ها، برای معرفی مناسب محصولات و خدمات شما، جلب توجه مشتريان و بهبود فروش الزامی است.

استانداردهای GS1 ابزاری هستند كه با آن‌ها می توانيد پايه‌ای مستحكم برای مديريت كيفيت داده‌های خود و بهبود همكاری های تجاری خود با شركا ايجاد كنيد. كاربرد اين استانداردها تضمين می دهد كه داده‌های موجود در سازمان شما، كامل، پايدار و منطبق با مقررات سازمانتان هستند.

Data-Quality

«چارچوب كيفيت داده‌های GS1» سند راهنمايی حاوی چند نمونه اجرايی موفق از مديريت و بهبود كيفيت داده‌ها در صنايع مختلف است كه به شركت‌ها كمك می كند بتوانند برنامه كيفيت داده‌های خود را بهتر اجرا كنند و مطمئن شوند كه به يك فرايند بهبود مستمر برای توليد داده‌های اصلی شان دست يافته‌اند. اين سند با ذكر جزئيات به تشريح فرايندها و امكانات ضروری براي راه‌اندازی يك سيستم مديريت كيفيت داده‌های كارآمد، پرداخته است.

   

مزايای تجاری كاربرد اين استانداردها

 افزايش رضايت مشتری به دليل تضمين صحت و دقت اطلاعات محصول از قبيل مواد تشكيل‌دهنده، قيمت، تاريخ مصرف و …

 افزايش اعتماد و همكاری های مثبت بين شركای تجاری

 افزايش كارآمدی و كارآيی زنجيره‌های تأمين و كاهش هزينه‌ها به دليل كاهش خطاها

 كاهش تأخيرها در نقطه فروش به دليل كاهش خطاهای اندازه‌گيری

 افزايش قابليت اعتماد و كارآيی حمل‌ونقل محصول و انتقال به انبارها و فروشگاه‌ها

 تضمين انطباق بهتر با استانداردها و مقررات صنايع مربوطه

   

برای استفاده از خدمات «چارچوب كيفيت داده‌های GS1» با ما تماس بگيريد.