تصویب قواعد جدید تخصیص GTIN در بخش بهداشت و درمان

از زمان تدوین قواعد اختصاصی GTIN در بخش بهداشت و درمان GS1 که بیش از یک دهه از آن می­گذرد، مقررات، فرآیندهای تجاری و الزامات جدید افزایش یافته است که نیاز به توضیحات و شفاف­سازی در قواعد تخصیص GTIN در این بخش دارد. برای حفظ ارزش در شناسایی اقلام و اجرای گسترده ­تر استانداردهای GS1 در صنعت بهداشت و درمان، در ژوئن سال 2020، قوانین به­ روز رسانی، تصویب و نسخه 10.0 منتشر شد.

این بازبینی باعث ساده­ سازی قواعد شده و به شرکت­ها کمک می­‌کند درک بهتری از شرایطی که قواعد خاص مراقبت­های بهداشتی اعمال می‌شود، داشته باشند.

منبع:  https://www.gs1.org/industries/healthcare/news/gs1-healthcare-gtin-allocation-rulesr-ratified-and-released