1. مراجعه به پرتال www.irancode.ir
  2. بخش عضویت 
  3. ایجاد درخواست عضویت جدید

خیر ، کلیه مراحل دریافت عضویت، بصورت غیرحضوری و آنلاین می باشد و نیازی به مراجعه حضوری به مرکز یا دفاتر نمایندگی نمی باشد.

  1. مراجعه به www.irancode.ir
  2. ورود به سیستم 
  3. نحوه تکمیل فرم های عضویت و ویرایش

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای پتانسیل تامین کالا بوده و از نظر قانونی مجاز به فعالیت اقتصادی می باشند، می توانند از این مرکز عضویت دریافت نمایند.