بر خلاف قلم تجاری اندازه ثابت، قلم تجاری اندازه متغیر ممکن است در اغلب موارد مشابه قلم دیگر باشد ولی حداقل در یک مورد با قلم دیگر متفاوت است. ویژگی‌های متفاوت می‌تواند شامل وزن، ابعاد، تعداد اقلام موجود یا حجم بسته‌بندی باشد. شناسایی کامل قلم تجاری اندازه متغیر شامل شماره شناسایی و همچنین اطلاعاتی در باره ويژگي متغير است.

هر قلم تجاری با هر ترکیبی که مقدار یا اندازه آن به هر دلیلی، از پیش تعیین شده نباشد، جزو اقلام تجاری با اندازه متغیر قلمداد می‌شود. متداول‌ترين این نوع کالاها در شکل زیر نشان داده شده‌اند.

انواع اصلی اقلام تجاری اندازه متغیر

نوع توضیح قلم
A

اقلامی که بصورت فله‌ای معامله می‌شوند. این اقلام، برای خرده‌فروشی، نه تقسیم می‌شوند و نه از پیش بسته‌بندی می‌شوند. ویژگی دیگرشان این است که در هر کمیتی سفارش می‌شوند و به‌عنوان اقلام تجاری اندازه متغيير (از لحاظ بسته‌بندی) حمل می‌شوند. مانند ماهی، میوه، سبزیجات، کابل، موكت، چوپ، پارچه.

اطلاعات شماره شناسایی این نوع اقلام، قلم را با هر کمیت و اندازه‌ای معرفی کرده و در صورت امکان، شکل بسته‌بندی آن‌را نیز تشریح می‌کند. ذكر اطلاعات وزن یا ابعاد، امکان شناسایی كامل يك واحد از قلم را میسر می‌کند.

B

آن دسته از اقلام تجاری كه به صورت دانه‌اي سفارش يا تحويل داده مي‌شوند (بسته‌بندی شده يا نشده) و بر اساس وزن يا  کمیت‌شان، صورتحساب می‌شوند، زیرا وزن يا کمیت‌ آن‌ها به دليل ماهیت کالا يا فرآیند تولید، تغیير مي‌كند. برای مثال قالب پنیر کامل، لاشه گوشت گوساله، ماهی، سوسیس و کالباس، ران گوسفند، مرغ، گل‌کلم، فیلم‌های انيميشن.

اطلاعات شماره شناسایی این نوع اقلام، قلم را به‌عنوان يك موجوديت از پيش تعريف‌شده معرفی کرده و در صورت امکان، شکل بسته‌بندی آن‌را نیز مشخص می‌کند. به کار بردن اطلاعات اضافی درباره وزن یا ابعاد، امکان شناسایی بهتر قلم را میسر می‌کند.

C اقلام تجاری قسمت شده اقلامی هستند كه برای فروش به مشتری، از قبل بر اساس وزن بسته‌بندی می‌شوند، اما مقدار آنها در هر بسته، ثابت نیست. برای مثال گوشت، پنیر، سبزیجات، میوه، فیله ماهی، مرغ قطعه‌قطعه‌شده، قطعات گوشت منجمد و… .

اطلاعات شماره شناسایی این نوع اقلام، قلم را به‌عنوان يك موجوديت از پيش تعريف‌شده معرفی کرده و در صورت امکان، شکل بسته‌بندی آن‌را نیز مشخص می‌کند. به کار بردن اطلاعات اضافی درباره وزن یا ابعاد، امکان شناسایی بهتر قلم را میسر می‌کند.

D اقلام تجاری با ابعاد قابل انتخاب اقلامي هستند، كه شماره‌گذاری استاندارد سیستم GS1، نمي‌تواند انواع و گونه‌هاي آن را پوشش دهد. برای مثال الوار چوب، موکت و… .

شماره شناسایی در این نوع اقلام، قلم تجاری اصلي را مشخص مي‌كند. ذكر ابعاد متناسب، امکان شناسایی يك واحد از قلم را میسر می‌کند.

E ترکیبي از تعداد مشخصی از اقلام تجاری نوع B و C. برای مثال قلم تجاری حاوی 10 عدد مرغ (نوع B)

شماره شناسایی این نوع اقلام، قلم تجاری استاندارد و در صورت امکان شکل بسته‌بندی آنرا معرفی می‌کند.

ذكر وزن کل اقلام موجود، شناسایی يك قلم تجاری خاص را تکمیل می‌کند.

F

اقلام تجاری ساخته شده بر اساس مشخصات مورد نظر مشتری؛ محدود هستند به اقلامی كه در بخش تأمين كالاهای صنعتی برای نگهداری، تعمیرات و عملیات استفاده می شود و بين بنگاه‌ها خريد و فروش می شوند.

شماره شناسایی در این نوع اقلام، به یک قلم سفارشي پایه اشاره می‌کند. يك نوع خاص به وسيله شماره نوع سفارش شده- براي- ساخت شناسایی می‌گردد.